Isolergrund

Täydelliset ohjeet vastaavalle työnjohtajalle

Ryömintätilojen kosteudenhallintasuunnitelma puisella alapohjalla varustetuille taloille, joka perustuu MRL:n määräyksiin

Ryömintätilan on täytettävä aina samat MRL-määräykset (ilma, kosteus) niin pysyvän kuin väliaikaisen rakennusluvan yhteydessä, riippumatta siitä onko kosteudenhallintasuunnitelmaa tehty tai ei. Tyyppihyväksytty perustus voidaan hyväksyä suoraan.

 


.

10 havainnollista vaihetta

Tilaa / lataa täydellinen yksinkertaistettu ohjeistus.

Yksinkertaistetut ohjeet ryömintätilojen hyväksymisestä MRL:n määräysten mukaisesti työnjohtajille ja rakennuslautakunnille.

– Tilaa painettu ohjeistus täältä
– Lataa PDF täältä

10 vaiheen ohjeistus – MRL:n määräysten mukainen kosteudenhallintasuunnitelma ryömintätiloille, jotka eivät ole tyyppihyväksyttyjä, puisella alapohjalla varustetut talot

 • 1. Jos ryömintätilan kylmien pintojen eristys on riittävä, kriittiseltä ilmankosteudelta, 75% RH, voidaan välttyä

 • 2. Perustuksen uloimman palkin ja taloon kiinnittyvän alapohjan välillä on oltava eristys

 • 3. Betonipalkeissa on oltava kosteussulku sekä maanpinnan ja perustustilan välillä kylmäsillan katkaisu

 • 4. Perustuksessa on oltava tiivis eristekerros, joka estää maaperän ilman virtaamisen sisätiloihin

 • 5. Ilmavirtaus on suunnattava asuintiloista poispäin, perustuksia kohden. Puhallin saa aikaan vähintään 2 Pa alipaineen

 • 6. Varmista, että perustus on kuiva ja että se on rakennusvaiheessa suojattu kosteudelta ja lialta

 • 7. Jos käytetään kosteudenpoistajaa, se on laskettava mukaan talon kokonaisenergialaskel-miin

 • 8. Perusmuurin/seinän on kestettävä kosteusturvallisella tavalla vesiroiskeet ja kaatosade

 • 9. Salaojitus, kapillaarin katkaiseva materiaali sekä suoja tulvariskiltä on varmistettava

 • Ilmatiiveysmittaukset sekä oleelliset tarkastukset asennuksen ja lopullisen toimivuuden varmistamiseksi

Toteutettu yhteistyössä RISE:n (Research Institutes of Sweden) kanssa
Rakennusfysiikan ja sisäympäristön osasto, 2017

ISOLERGRUND® – Perustukset. jotka täyttävät Maankäyttö- ja rakennuslain määräykset (MRL) – Täydellinen lakisääteinen dokumentaatio talonomistajille, kosteudenhallintasuunnitelma ja rakennuslupaprosessi

 • Tyyppihyväksynnän toteuttanut KIWA, akkreditoitu sertifiointiyritys

 • RISE:n testaama. Täyttää MRL:n rakennusmääräykset – Kolmansien osapuolten tekemät jatkuvat tarkastukset

 • Kansainvälinen Eurofins Group tarjoaa testaus-, analyysi-, sertifiointi- ja asiantuntijapalveluita.

 • Auktorisoidut perustusyritykset noudattavat yksityiskohtaisesti määriteltyä rakennusmenetelmää

 • Talon omistaja saa 20 vuoden toimivuustakuun Isolergrundille

 • Yhteistyökumppani Lundin teknisen korkeakoulun Fuktcentrum