Isolergrund

Vastaava työnjohtaja ei saa hyväksyä taloa, joka ei täytä MRL:n määräyksiä eikä sitä saa ottaa käyttöön

Maankäyttö- ja rakennuslain määräykset (MRL)

Tyyppihyväksytty Isolergrund täyttää kaikki Maankäyttö- ja rakennuslain määräykset

Isolergrund täyttää Maankäyttö- ja rakennus lain määräykset, joissa määritellään ne ominaisuudet, jotka kaikkien uusien rakennusten on vähintään täytettävä. Perustusten kannalta MRL:n kosteutta ja ilmaa koskevat määräykset ovat erityisen tärkeitä. Muun muassa alapohjan ilmankosteus ei saa ylittää 75% RH pidempiä ajanjaksoja, jotta homeen muodostumis- ja kasvumahdollisuudet estetään. Tietoisuus siitä, että ulkoilman kosteus voi olla jopa 100 % RH antaa käsityksen siitä, kuinka tärkeä tehtävä perustuksella on.

Isolergrund on tiivis (Ympäristöministeriön asetus 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta, 2. luku, 6§), se on painetestattu ja kääntää ilmavirran poispäin asuintiloista alas kohti perustusta. Kaiken kaikkiaan se poistaa kaikki mahdollisuudet epäpuhtaan ilman imeytymisestä asuintiloihin talon ilmanvaihtojärjestelmän kautta (normaalisti sisäilma vaihtuu noin 12 kertaa/tunti / 50-80 m3/tunti).

Isolergrund on tyyppihyväksytty kokonaisuutena, joka kattaa jokaisen komponentin ja jokaisen rakennusvaiheen

Isolergrund on eristetty ja dokumentoidusti tiivis perustus ilman kylmäsiltoja maahan. Rakenne perustuu kerättyyn tietoon, Maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiin ja monen vuoden kehitystyöhön yhdessä muun muassa RISE:n (aikaisemmin SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) kanssa. Isolergrund on tyyppihyväksytty ja Kiwa:n sertifioima, mikä tarkoittaa, että testatut komponentit ja asennusmenetelmä eivät saa poiketa kirjatuista ohjeista. Se merkitsee, että jokainen rakennettu perustus testataan painekokeella sekä että Isolergrundin tarkastaa jatkuvasti riippumaton kolmas osapuoli.

Taloa, jonka perustus ei täytä MRL:n määräyksiä, ei saa ottaa käyttöön

MRL:n mukaan projektin vastaava työnjohtaja ei saa hyväksyä talon kosteudenhallintasuunnitelmaa, jos MRL:n perustukselle asettamat määräykset eivät täyty ja näin ollen loppulausuntoa ei voida antaa. Arviointia varten vaadittavan osaamisen vuoksi myös vakiintuneet talofirmat pimittävät nykyään tarkoituksella tietoa ja siirtävät vastuun sinulle asiakkaana, ilman että itse olet siitä tietoinen.

Vaadi sen vuoksi aina asiakirjat, jotka osoittavat, että akkreditoitu kolmas osapuoli täyttää MRL:n vaatimukset!

ISOLERGRUND® – Perustukset. jotka täyttävät Maankäyttö- ja rakennuslain määräykset (MRL) – Täydellinen lakisääteinen dokumentaatio talonomistajille, kosteudenhallintasuunnitelma ja rakennuslupaprosessi

  • Tyyppihyväksynnän toteuttanut KIWA, akkreditoitu sertifiointiyritys

  • RISE:n testaama. Täyttää MRL:n rakennusmääräykset – Kolmansien osapuolten tekemät jatkuvat tarkastukset

  • Kansainvälinen Eurofins Group tarjoaa testaus-, analyysi-, sertifiointi- ja asiantuntijapalveluita.

  • Auktorisoidut perustusyritykset noudattavat yksityiskohtaisesti määriteltyä rakennusmenetelmää

  • Talon omistaja saa 20 vuoden toimivuustakuun Isolergrundille

  • Yhteistyökumppani Lundin teknisen korkeakoulun Fuktcentrum