Isolergrund

Öppen plintgrund är en riskkonstruktion som inte uppfyller BBR-krav