Isolergrund

ISOLERGRUND KERROSTALOT

Täyttää kaikki MRL:n vaatimukset ja sisältää lakisääteisen dokumentaation myyntiä, kosteudenhallintasuunnitelmaa, loppulausuntoa ja -katselmusta varten.

Lue lisää Isolergrundin toimivuudesta ja hyödyistä  Isolergrund

Isolergrundin kerrostaloihin rakentavat auktorisoidut perustusyritykset kautta maan

Isolergrund on saatavana kaikkiin kerrostaloihin, jotka rakennetaan moduuleista kolmeen kerrokseen saakka

Täyttää MRL:n vaatimukset tarjouspyynnöille ja sisältää kaiken lakisääteiset asiakirjat

Jokainen rakennus toteutetaan omavalvonnalla ja siihen kuuluu painekoe, josta pöytäkirja

Tyyppihyväksytty Isolergrund talon alla täyttää MRL:n vaatimukset kerrostalojen perustuksille

Tyyppihyväksytty Isolergrund täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain – MRL:n määräykset kerrostaloille, jotka rakennetaan moduuleista kolmeen kerrokseen saakka. Se tarkoittaa, että talo on tiiviin, eristetyn perustuksen päällä, josta ei ole kylmäsiltoja maahan, eikä mahdollisuutta imeä kosteutta ja kylmyyttä perustustilaan. Sen lisäksi on kanavapuhallin, joka antaa perustukseen marginaalisen alipaineen, estää talon ilmanvaihtojärjestelmän imun ja kääntää sen sijaan ilmavirran alaspäin. Kokonaisuutena se estää homeen muodostumisen perustukseen – perustuksen ilmankosteuden raja-arvo 75 % RF) ja epäpuhdas ilma (radon, pieneliöt, haju) maaperästä ei pääse uuden talon asuintiloihin (Ympäristöministeriön asetus 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta, 1. luku, 3§)

Järjestelmän toimivuuden on testannut RISE (SP-Ruotsin tekninen tutkimuslaitot), tyyppihyväksynyt KIWA, sen rakentavat ainoastaan valtuutetut perustusyritykset ja siihen kuuluvat riippumattomat kolmannen osapuolen toteuttamat tarkastukset.


Kaikki rivitalon kosteudenhallintasuunnitelmaa varten tarvittava dokumentaatio on laadittu valmiiksi projektin vastaavaa työnjohtajaa varten


Valtuutetut perustusyritykset ja toimitusvarmuus säästä riippumatta

Isolergrundin asentavat kuivista rakennuselementeistä valtuutetut perustusyritykset, säästä riippumatta, eri puolella maata. Sen vuoksi pystymme vahvistamaan valmistumispäivämäärän ilman kuivattamiseen ja kosteaan ympäristöön liittyvää myöhästymisriskiä. Rakentaminen tehdään määrätyn järjestelmän mukaisesti, johon kuuluu jokaisen komponentin ja rakennusvaiheen omavalvonta. Jokaisen perustuksen ilmatiiviys tarkastetaan ja pöytäkirja liitetään rakennussuunnitelmiin yhdessä omavalvonta- ja tyyppihyväksyntätodistuksen kanssa.

Täydellinen dokumentaatio myyntiä ja kosteudenhallintaseurantaa varten

Isolergrund on tyyppihyväksytty ja täyttää siten MRL:n vaatimukset. Meillä on valmis dokumentaatio käytettäväksi myynnissä ja yhteydenotoissa kuntaan sekä talon kosteudenhallintaseurannassa ja loppulausunnossa. Täydellinen dokumentaatio, joka sisältää omavalvonnan ja painekoepöytäkirjan, liitetään projektin rakennusasiakirjoihin. Talotoimittajana voitte myös puhua terveestä sisäilmasta ja siitä, että kaikki suomalaiset rakennusmääräykset täyttyvät.

 • Esteetön pääsy talon alle LVI- ja sähkötekniikan huoltoa ja asennuksia varten
 • Valmiit asiakirjat myyntiä, kosteudenhallintaseurantaa ja loppulausuntoa varten
 • Valtuutetut rakennusyritykset rakentavat säästä riippumatta, teidän aikataulunne mukaisesti

Lue lisää toimivuudesta ja hyödyistä täältä →

Text

 • Laadimme laskelmat ja suunnitteluasiakirjat

  Mitoitamme perustukset ja laadimme asiakaskohtaisesti räätälöidyt piirustukset jokaiseen kerrostaloprojektiin.

 • Isolergrundin kokonaisurakat kaikkialla maassa

  Valtuutetut perustusyritykset asentavat Isolergrundin varmistetun rakennusmenetelmän mukaisesti.

 • Moduulit asennetaan valmiin Isolergrundin päälle säästä riippumatta

  Perustus valmistuu hyvissä ajoin ennen rivitalon asennuksen aloitusta, joten suunniteltu aikataulu pitää

 • Täydelliset asiakirjat kosteudenhallintaseurantaan ja rakennuslupaprosessiin

  Tyyppihyväksyntä, omavalvonta, painekoe sisältäen pöytäkirjan liitetään rakennusasiakirjoihin.

ISOLERGRUND® – Perustukset. jotka täyttävät Maankäyttö- ja rakennuslain määräykset (MRL) – Täydellinen lakisääteinen dokumentaatio talonomistajille, kosteudenhallintasuunnitelma ja rakennuslupaprosessi

 • Tyyppihyväksynnän toteuttanut KIWA, akkreditoitu sertifiointiyritys

 • RISE:n testaama. Täyttää MRL:n rakennusmääräykset – Kolmansien osapuolten tekemät jatkuvat tarkastukset

 • Kansainvälinen Eurofins Group tarjoaa testaus-, analyysi-, sertifiointi- ja asiantuntijapalveluita.

 • Auktorisoidut perustusyritykset noudattavat yksityiskohtaisesti määriteltyä rakennusmenetelmää

 • Talon omistaja saa 20 vuoden toimivuustakuun Isolergrundille

 • Yhteistyökumppani Lundin teknisen korkeakoulun Fuktcentrum