Isolergrund

Saat 20 vuoden toimivuustakuun tyyppihyväksytylle perustukselle

Saat 20 vuoden toimivuustakuun tyyppihyväksytylle perustukselle

Kun hankit talon Isolergrundilla saat perustuksellesi 20 vuoden toimivuustakuun, joka nostaa myös talon arvoa. Saat takuutodistuksen muuton yhteydessä, jolloin myös yhteystiedoilla varustetut tyyppikilvet asennetaan perustuksen sisäpuolelle. On hyvä tietää, että kuluvat osat kuten hehkulamput tai puhaltimet eivät kuulu laajennetun takuun piiriin, vaan normaali materiaalitakuu kattaa ne.

Takuuehdot tyyppihyväksytylle ISOLERGRUND


Byggsystem Direkt Sverige AB myöntää 20 vuoden takuun, koska yrityksen Isolergrund toteutetut perustukset eivät joudu kosteus-, home-, haju- tai radonongelmien kohteeksi. Takuuvastuu tarkoittaa, että Byggsystem Direkt Sverige AB vastaa tässä mainittujen ilmenneiden ongelmien korjaamisesta, jotka on ilmoitettu Byggsystem Direkt Sverige AB:lle 20 vuoden kuluessa Byggsystem Direkt Sverige AB:n toimituksesta tai, jos tehdään lopputarkastus, urakan hyväksymispäivästä alkaen.

Takuu on voimassa vain silloin kun perustuksen on asentanut joku Byggsystem Direkt Sverige AB:n valtuuttama urakoitsija ja joka on noudattanut Byggsystem Direkt Sverige AB:n ohjeita. Byggsystem Direkt Sverige AB ei ole vastuussa sellaisesta, joka johtuu virheellisestä asennuksesta tai kokoonpanosta, tavallisesta poikkeavasta käytöstä tai muusta ostajasta johtuvasta seikasta. Takuu kattaa kosteus-, home-, haju- tai radonongelmat, jotka ovat seurausta vajoamisesta paalutetussa Isolergrundissa, jos maanrakennustyöt on tehty ammattitaitoisesti. Takuu ei kata puhallinta, lamppua tai muita kuluvia osia.

Byggsystem Direkt Sverige AB ei suorita korvauksia takuun mukaisten velvoitteiden lisäksi eikä vastaa missään olosuhteissa välillisistä menetyksistä. Takuun tarkoitus ei kuitenkaan ole rajoittaa ehdottomia laista johtuvia oikeuksia.